Na tegorocznym Kongresie EuroPCR w Paryżu zaprezentowano nowe dane dotyczące stosowania biwalirudyny – badanie EUROMAX. Stoją one w sprzeczności z przedstawianymi na Kongresie ACC 2014 wynikami podobnego badania HEAT-PPCI. W wieloośrodkowym bada...