W badaniach klinicznych poświęconych profilaktycznej implantacji kardiowertera-defibrylatora (implantable cardioverter-defibrillator, ICD) niewielki odsetek pacjentów stanowią zwykle chorzy z frakcją wyrzutową lewej komory (ejection fraction, EF) ...