Kardiowerter-defibrylator (ICD) to niezbędne urządzenie dla wielu pacjentów, u których pojawia się stałe zagrożenie groźnymi zaburzeniami rytmu. Niestety czas oczekiwania na wszczepienie tego rodzaju sprzętu często jest długi. Amerykańscy studenci...