Leczenie trombolityczne może być korzystną opcją terapeutyczną w leczeniu niektórych pacjentów z zatorowością płucną. Do tej pory nie przeprowadzono odpowiedniej analizy statystycznej, która miałaby odpowiedzieć na pytanie czy terapia trombolitycz...