Migotanie przedsionków (atrial fibrillation, AF) to od lat główna przyczyna nawracających udarów, i chociażby dlatego wczesna diagnostyka i leczenie AF jest niezmiernie istotne. Rozpoznanie napadowej formy AF nie należy do najprostszych, często je...