Hamowanie kinaz aktywowanych mitogenami w klasie p38 (p38 MAPK) ma potencjalnie działanie ochronne dla mięśnia sercowego. W badaniu przedstawionym poniżej oceniano losmapimod – silny doustny inhibitor p38 MAPK, stosowany u pacjentów z zawałe...