U każdego pacjenta z udarem niedokrwiennym mózgu aktualne wytyczne zalecają co najmniej 24-godzinne monitorowanie EKG w poszukiwaniu migotania przedsionków. Z dużych badań wiemy jednak, że im dłużej kontrolujemy chorych w poszukiwaniu tej arytmii,...