Siedzący tryb życia jest bezpośrednio związany ze zwiększonym wskaźnikiem umieralności. Jednakże niewiele wiadomo na temat związku między różnymi typami zachowań związanych z siedzącym trybem życia, a całkowitą umieralnością. Celem przedstawionego...