Udowodniono, że umiarkowane spożycie alkoholu zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału serca (myocardial infarction, MI). W chwili obecnej brakuje jednak danych na temat tego, czy przedstawiona zależność może być ekstrapolowana na wszystkie populacje. ...