Stosowanie biwalirudyny wraz z inhibitorem receptora GP IIb/IIIa jest jednym ze uznanych metod terapii podczas pierwotnej angioplastyki wieńcowej. W opublikowanym na łamach The Lancet badaniu HEAT-PPCI porównano skuteczność i bezpieczeństwo biwal...