Istnieje opinia o istnieniu związku między długością telomerów, a czasem życia komórek i organizmu. Czy istnieje zatem związek między długością telomerów a ryzykiem zapadania na choroby? Celem badania, którego wyniki opublikowano na łamach czasopi...