W ostatnim czasie ukazały się wyniki kilku dużych badań, których celem była ocena optymalnego czasu trwania podwójnej terapii przeciwpłytkowej (dual antiplatelet therapy, DAPT) u pacjentów po implantacji stentu wieńcowego. W poniższej pracy sprawd...