Infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW) często albo nie udaje się rozpoznać albo rozpoznaje się je ze znacznym opóźnieniem. Obecnie diagnozę stawia się w oparciu o zmodyfikowane kryteria Duke’a, które z badań obrazowych uwzględniają tylko wyniki ec...