Na łamach The Journal of Nuclear Medicine opublikowano wyniki badania, w którym starano się określić jakie dawki promieniowania otrzymuje kobieta ciężarna i płód w trakcie 260-rzędowego badania CT (CT pulmonary angiography, CTPA) i syntygrafii per...