Z dotychczas opublikowanych badań wynika, że wysokie stężenia peptydu natriuretycznego w surowicy dodatnio korelują ze śmiertelnością z powodu niewydolności serca. Należy jednak zaznaczyć, że większość z nich przeprowadzano na kohortach pacjentów ...