Obraz ostrej niewydolności serca u osób w bardzo podeszłym wieku leczonych w oddziałach ratunkowych jest podobny do obrazu tej choroby u osób młodszych. Czy dla grupy dziewięćdziesięciolatków istnieją specyficzne niekorzystne cechy epizodu ostrej ...