Związek między zawartością cholesterolu w naszej diecie a stężeniem lipidów we krwi nie jest w pełni poznany. Dowody naukowe pokazują, że u niektórych osób obserwuje się podwyższone stężenie cholesterolu w odpowiedzi na dietę obfitującą w ten zwi...