Związek cukrzycy z rozwojem miażdżycy i większym ryzykiem sercowo-naczyniowym jest powszechnie znany. Czy lepsza kontrola glikemi zmniejszy liczbę powikłań kardiologicznych u tych pacjentów? Na łamach internetowego wydania czasopismach The Lancet ...