Zaburzenia gospodarki jonowej są częstym zjawiskiem u pacjentów hospitalizowanych. Obniżone stężenie sodu może być skutkiem choroby, a także stosowanego leczenia. Czy jest ono predyktorem zgonu w tej grupie osób? Na łamach internetowego wydania cz...