Alteplaza jest lekiem skutecznym w leczeniu ostrego udaru niedokrwiennego. Mimo to trwa debata na temat jej stosowania po dłuższym czasie od wystąpienia udaru, u starszych pacjentów i u pacjentów, których udar był bardzo poważny lub przeciwnie – c...