Wodobrzusze jest częstym powikłaniem marskości wątroby. Występuje ono u 50-60 proc. pacjentów w przeciągu 10 lat od diagnozy marskości. U 5-10 proc. chorych wodobrzusze nie może być zmniejszone lub nie można zapobiec jego nawrotom nawet poprzez wc...