Dla wielu milionów pacjentów na całym świecie implantacja rozrusznika serca lub kardiowertera-defibrylatora to szansa na normalne życie bez ryzyka nagłego zgonu z powodów kardiologicznych. Opracowuje się coraz mniejsze i doskonalsze rozruszniki, j...