Implantowane kardiowertery-defibrylatory (ICD) poprawiają rokowanie u pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory po świeżym zawale serca. Co ciekawe, mimo że ryzyko nagłego zgonu sercowego jest najwyższe w ciągu miesiąca po zawale serca, ...