Istnieją sprzeczne dane dot. rokowania pacjentów z zespołem WPW w zależności od objawów. Przez wiele lat objawy tej grupy chorych determinowały także wybór metody postępowania. W poniższym badaniu opublikowanym na łamach Circulation przedstawiono...