Podwyższone tętno jest markerem ryzyka sercowo-naczyniowego. Poprzednie analizy sugerowały, że iwabradyna, substancja zmniejszająca częstość uderzeń serca może poprawić wyniki u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową, dysfunkcją lewej komory i tęt...