W prezentowanym badaniu ABSORB II porównano skuteczność i bezpieczeństwo bioresorbowalnych stentów uwalniających ewerolimus ze stentami metalowymi wydzielającymi ten sam lek. Do tego wieloośrodkowego badania z randomizacją opublikowanego na łamac...