Pomiar cząstkowej rezerwy przepływu (fractional flow reserve, FFR) jest jedną z przydatnych metod pozwalających na ocenę istotności zwężenia w naczyniach wieńcowych. FFR to stosunek maksymalnego przepływu przez naczynie przy obecności zwężenia do ...