W badaniu o nazwie In the Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release Controlled Evaluation (ADVANCE) udowodniono, że połączenie peryndoprylu i indapamidu zmniejsza śmiertelność wśród pacjentów z cukrzycą typu ...