Niewydolność serca to jedna z powszechnych chorób kardiologicznych o złożonej etiologii i wielu czynnikach, które predysponują do jej rozwoju. Jednym z nich jest kardiomiopatia rozstrzeniowa – podstępna choroba, która często długo rozwija si...