Dwie podstawowe metody leczenia zwężenia tętnicy szyjnej to Endarterektomia i stentowanie. Wciąż brakuje dużych badań z randomizacją porównujących długoterminową skuteczność obu metod. Opisano ją w prezentowanym badaniu International Carotid Stent...