Pomimo rozwoju farmakoterapii, modyfikacja stylu życia jest podstawą leczenia cukrzycy typu 2. Zalecenia dietetyczne najczęściej obejmują unikanie cukrów prostych i zastąpienie ich złożonymi węglowodanami. Czy dieta oparta na znacznym ograniczeniu...