Zaburzenia rytmu serca są groźnym zjawiskiem, które niekiedy bezpośrednio zagrażają życiu pacjenta. Najczęstszą arytmią jest migotanie przedsionków, które ma istotny wpływ na występowanie powikłań zatorowo-zakrzepowych oraz upośledza jakość życia ...