Szybka i właściwa defibrylacja jest jednym z podstawowych działań ratowniczych podczas przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Niestety nie w każdym miejscu dostępne są automatyczne defibrylatory zewnętrzne, które pomagają osobie prowa...