Uwapnienie naczyń wieńcowych, objaw miażdżycy, można wykryć i ocenić ilościowo za pomocą tomografii komputerowej. W artykule przedstawionym poniżej opisano proces tworzenia narzędzi do skutecznej oceny progresji uwapnienia tętnic wieńcowych W rama...