W badaniach obserwacyjnych wykazano, że stężenie cholesterolu LDL ma związek ze stenozą aortalną. W badaniach z randomizacją zaobserwowano jednak, że terapia hipolipemizująca u osób z tą wadą zastawkową nie hamuje progresji choroby. Zagadnienie t...