Mimo wieloletniej znajomości związku cukrzycy typu 2 z chorobami sercowo-naczyniowymi nie zbadano wciąż najczęstszych pierwszych manifestacji tych chorób w populacji diabetyków. Poniższe badanie odpowiada na pytanie, które z chorób układu sercowo-...