Hiperkaliemia jest ważnym problemem klinicznym wśród chorych z przewlekłymi niewydolnościami nerek i/lub serca. Niestety często stosowane w tych schorzeniach leki – inhibitory układu renina-angiotensyna-aldosteron – tylko pogarszają stan nierównow...