Jednym z powikłań zawału mięśnia sercowego jest niedokrwienna niedomykalność mitralna. Częstość jej występowania szacuje się na 20-40%. Jest to problem niedoceniany, choć znacznie pogarsza rokowanie w tej grupie chorych. Jakie jest optymalne postę...