Zakażenie HIV związane jest z licznymi powikłaniami. Do najbardziej specyficznych należy obniżenie odporności, jednak wirus może uszkadzać także wiele innych układów. Wśród pacjentów z tej grupy częściej obserwuje się zaburzenia sercowo-naczyniowe...