Pacjenci są trzy razy bardziej narażeni na zgon z powodu zawału mięśnia sercowego, jeśli przebywają akurat w szpitalu, w porównaniu z pacjentami, którzy z objawami zawału dopiero do niego trafiają – dowodzi praca opublikowana w „Journal of t...