Migotanie przedsionków powoli staje się epidemią XXI wieku. Pacjenci z utrwaloną postacią tej arytmii coraz częściej są przyjmowani do szpitala. Uważa się, że specyficzne leczenie tej choroby może zmniejszyć częstość hospitalizacji i poprawić roko...