Wielotorbielowatość nerek dziedziczona autosomalnie dominująco (autosomal dominant polycystic kidney disease – ADPKD) jest jedną z przyczyn przewlekłej choroby nerek. Jej występowanie rodzinne pozwala często na wykrycie choroby we wczesnym etapie....