Na łamach The American Journal of Medicine ukazały się wyniki badania obserwacyjnego, w którym porównywano skuteczność dabigatranu i warfaryny we wtórnej prewencji udaru. Grupę badaną stanowili pacjenci chorujący na migotanie przedsionków (atrial ...