Niedostateczne zaopatrzenia komórek mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywcze jest skutkiem zaburzenia w przepływie krwi przez naczynia wieńcowe i może prowadzić w niektórych przypadkach do zawału serca. Choroba wieńcowa to jedna z najczęstsz...