Mimo że od opublikowania wyników badania RE-LY minęło już kilka lat, wciąż brakuje danych dotyczących skutków stosowania dabigatranu w codziennej praktyce. W prezentowanej publikacji określono występowanie krwawień po tym leku w porównaniu z warfa...