Hiperkaliemia jest częstym powikłaniem leczenia. Wiele leków kardiologicznych, przede wszystkim inhbitorów układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) sprzyja podwyższaniu stężenia potasu w surowicy. U części pacjentów, szczególnie tych z przewlek...