Nadciśnienie płucne jest trudną do zdiagnozowania i leczenia chorobą o wciąż nie do końca poznanym patomechanizmie. Stosowane współcześnie najnowsze podejścia terapeutyczne bazują na badaniach nad rolą zewnątrzkomórkowych osoczowych mediatorów reg...