Wszczepialny kardiowerter-defibrylator serca (ang. ICD, implantable cardioverter defibrillator) jest powszechnie stosowanym wszczepialnym urządzenie medyczne, który w sytuacji wystąpienia groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca wywołuje wyładowani...