Istotny odsetek pacjentów z oporną na leczenie dławicą piersiową zostaje zdyskwalifikowanych z zabiegu rewaskularyzacyjnego. Jedną z potencjalnych metod leczenia dedykowanych tej populacji chorych jest implantacja tzw. reducera do zatoki wieńcowej...