Poprzednie badania wykazały zwiększenie śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych, związanej z przyjmowaniem azytromycyny i lewofloksacyną. Ryzyko związane z alternatywnymi lekami z tej samej klasy, w tym klarytromycyny i moksifloksacynę, nie ...